На 20.02.2015 г. в бр. 14 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

ДО

ВСИЧКИ КЛИЕНТИ

НА ЛИТЕКС АД

 

Уважаеми Клиенти,

На 20.02.2015 г. в бр. 14 на Държавен вестник е обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

По отношение на Вашата икономическа дейност важните промени са:

 1. Запазва се декларативният режим за контрол на лицата, които извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива посредством интернет базираната система „Контрол на горивата“, която е достъпна чрез квалифициран електронен подпис през порталът на Национална агенция по приходите.
 2. Въвежда се изискване за регистрация на наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива чрез подаване на данни по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП.
 3. За всички съдове и съоръжения за съхранение и/или зареждане с течно гориво трябва да подадете следните данни:
 4. идентификационни данни за задълженото лице (пълно наименование/име, ЕИК от Търговския регистър/ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ);
 5. постоянен адрес/ адрес на управление;
 6. код и наименование на икономическата дейност по КИД-2008;
 7. общо изразходвано количество гориво за предходната година;
 8. местонахождение на съда/съоръжението;
 9. вид на съда/съоръжението;
 10. обем/вместимост на съда/съоръжението по т. 6;
 11. вид на горивото и мерна единица;
 12. предназначение на горивото;
 13. регистрационен номер на стопанисваната мобилна цистерна за зареждане;
 14. дата (година), от която се стопанисва съдът/съоръжението.

(3) Коригиране на подадени данни се извършва с подаване на нови данни.

(4) При настъпила промяна в обстоятелствата, за които са подадени данни за наличните съдове/съоръжения, с изключение на данните по ал. 2, т. 6 и 7, както и при придобиване на нови съдове/съоръжения или отписване на съдове/съоръжения, се подават нови данни в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.“

 

С текста на проекта и мотивите на Министерството на финансите можете да се запознаете на адрес:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F053C8215942ECE19E15DC90CAD5B55E?idMat=92266

 

Моля да обърнете внимание, че за регистрация на наличните съдове/съоръжения

за съхранение и/или зареждане с течни горива е 14 дни считано от 20.02.2015 год.!

 

С уважение,

Екипът на „ЛИТЕКС“ АД

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s