Временно преустановяване на експедициите на Бензин А95-Био от площадката на Нефтохим

Временно са преустановени експедициите на Бензин А95-Био от площадката на Нефтохим. Очакваме възобновяване след 20:00 ч тази вечер.