„ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с реализиране на проект по реконструкция на 3-ти остров на ААНЕ в „ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД, ще бъде необходимо ежедневно да се изпълняват определен обем ремонтни дейности с повишена опасност. За безопасно изпълнение на дейностите се предвижда ежедневно до края на месеца между 12:00ч. и 15:00ч., временно да се прекъсва експедицията на течни горива.

Моля да предвидите това при организиране на експедициите си.

Моля да ни извините за причинените неудобства.

ПСБ Илиянци

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти, 

Уведомяваме Ви, че поради технически причини преустановяваме експедициите на автомобилен бензин А-100 9% био от ПСБ Илиянци.

При възстановяване на експедициите незабавно ще бъдете уведомени.

 Молим да ни извините за причинените неудобства.

 

Всички бази

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

Уважаеми Клиенти,

Във връзка преконфигурация на масиви от информационни системи на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, на 22.05.2019г. от 15:00 до 17:00 часа ще бъдат преустановени експедициите на горива от всички собствени бази на Дружеството.

Моля да ни извините за създаденото неудобство.

 

ПСБ Русе

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

Уважаеми Клиенти,

Напомняме Ви, че поради профилактика на ел-съоръжения, на 20.04.2019г. в ПСБ Русе няма да се изпълняват експедиции в интервала 8:00-14:00 часа.

След възстановяване на захранването, всички заявки за деня ще бъдат изпълнени.