ПСБ Пловдив и ПСБ Стара Загора

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Информираме Ви, че поради необходимост от техническо преконфигуриране на операционните системи, на 30-31.07.2019 след 12:00 часа няма да се осъществяват експедиции на горива от следните бази:

  1. На 30.07.2019 – ПСБ Пловдив;
  2. На 31.07.2019 – ПСБ Стара Загора;

 

Молим да ни извините за причинените неудобства.

ПСБ Илиенци

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че поради технически причини, преустановяваме експедициите на А-100 био в ПСБ Илиянци.

При възстановяване на експедициите, незабавно ще Ви уведомим.

Молим да ни извините за причиненото неудобство.

 

ПБ Варна Сторидж

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 04.07.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули СУА, SEED, Искания и Уведомления от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

Молим да ни извините за причинените неудобства.

 

 

ПСБ Илиянци

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини преустановяваме експедициите на А-95 9% био от ПСБ Илиянци.

При възстановяване на експедициите, незабавно ще Ви уведомим.

 

Молим да ни извините за причинените неудобства.

 

„ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с реализиране на проект по реконструкция на 3-ти остров на ААНЕ в „ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД, ще бъде необходимо ежедневно да се изпълняват определен обем ремонтни дейности с повишена опасност. За безопасно изпълнение на дейностите се предвижда ежедневно до края на месеца между 12:00ч. и 15:00ч., временно да се прекъсва експедицията на течни горива.

Моля да предвидите това при организиране на експедициите си.

Моля да ни извините за причинените неудобства.

ПСБ Илиянци

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти, 

Уведомяваме Ви, че поради технически причини преустановяваме експедициите на автомобилен бензин А-100 9% био от ПСБ Илиянци.

При възстановяване на експедициите незабавно ще бъдете уведомени.

 Молим да ни извините за причинените неудобства.