Експедиции на дизелови горива от ПСБ Пловдив и рафинерията в Бургас

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че днес, поради технологична необходимост, временно ще бъде преустановено товаренето на ДГ СР-10 (всички видове) от ПСБ Пловдив и на ДГ Е5 (всички видове) от площадката на рафинерията в Бургас.

На 07.12.2021 г. от 07:00 часа ще стартира експедирането на ДГ СР Б6 от площадката на рафинерията в Бургас.

Преустановяване на експедициите на дизеловите горива от ПБ Варна Сторидж

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че от днес, поради технологична необходимост, временно ще бъде преустановено товаренето на ДГЕ5 (всички видове) от ПБ Варна Сторидж.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.

Експедиции на горива от ПБ Благоевград, ПСБ Пловдив, ПСБ Стара Загора и ПСБ Карнобат

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради технологична необходимост от 03.12.2021 г. (днес), временно ще бъде преустановено товаренето на ДГ Б6 от ПБ Благоевград и на ДГЕ5 (всички видове) от ПСБ Стара  Загора и ПСБ Пловдив.

От ПСБ Стара Загора и ПСБ Пловдив продължава товаренето на ДГ СР-10 (всички видове).

Към този момент са преустановени експедициите на ДГЕ5, ДГИТТ и ГКПЦ от ПСБ Карнобат по технически причини.

За възстановяването на експедициите ще Ви уведомим допълнително.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.