70-годишния юбилей на спортния и футболен клуб „ЦСКА“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ,

Нека заедно да отбележим празника, нека обединим усилията си в подкрепа на  българския спорт!

70-годишния юбилей на спортния и футболен клуб „ЦСКА“