Лукойл Нефтохим Бургас

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“ АД

 

Уважаеми дами и господа,

 Уведомяваме Ви, че поради технологични причини е необходимо прекратяване на експедицията на А -95 Н Б8 от ААНЕ на 08 .11.2018 г. от 09:30 до 13:00 часа.