NKX Бургас

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

 Уведомяваме Ви, че с оглед посрещането на новогодишните празници автоестакадата в НХК ще работи тази вечер до 21:00ч.

На 01.01.2019 г. след извършване на инвентаризациите, същата ще работи след 13.00 ч.

Весели празници!