ПБ Плевен

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“ АД

 

Уважаеми Клиенти,

В съответствие с разпоредбите на чл.47 (10) от ЗЕВИ (Закон за Енергията от възобновяеми източници) считано от 01.03.2019г. лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове да предлагат горивата за бензинови двигатели смесени с биогорива в процентно съотношение за съдържание на биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 9 процента обемни.

 

В тази връзка Ви уведомяваме, че преустановяваме експедициите на А-95 Б8 от ПБ Плевен до привеждане на автомобилните бензини в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

При възстановяване на експедициите, незабавно ще Ви уведомим.

 

Молим да ни извините за причинените неудобства.