„ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с реализиране на проект по реконструкция на 3-ти остров на ААНЕ в „ЛУКОЙЛ НЕфтохим Бургас“ АД, ще бъде необходимо ежедневно да се изпълняват определен обем ремонтни дейности с повишена опасност. За безопасно изпълнение на дейностите се предвижда ежедневно до края на месеца между 12:00ч. и 15:00ч., временно да се прекъсва експедицията на течни горива.

Моля да предвидите това при организиране на експедициите си.

Моля да ни извините за причинените неудобства.