ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради предстоящо извършване на огневи дейности на 3 – ти остров на ААНЕ, от 13:00 до 16:00 на 14.08.2019 г., е необходимо спиране на товарния процес за стокови горива на ААНЕ  за описания период.