Правила за безопасна работа на шофьорите на автоцистерни за битум и гудрон на територията на Битумна инсталация

До

всички партньори и клиенти

на „ЛИТЕКС“  АД

 

Уважаеми Клиенти,

Молим да обърнете внимание на превозвачите за следните „Правила за безопасна работа на шофьорите на автоцистерни за  битум и гудрон на територията на Битумна инсталация“:

– Не се спазва точка 5 (Не се допускат на територията на ЛНХБ хора с потници, къси панталони и неподходящи обувки);

– Друг проблем има  и със заземяването на автоналивна естакада – или забравят да се заземят или пък ако се заземят, тръгват със заземлението и го късат.

В случай, че тези нарушения продължат – ще бъдат налагани санкции.