Преустановяване на експедициите на Автомобилен бензин А100Б9 от ПСБ Илиянци

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

Поради технически причини, считано от този момент, преустановяваме експедициите на Автомобилен бензин А100 Б9 от ПСБ Илиянци.

За възобновяване на експедициите ще ви уведомим допълнително.

Моля да ни извините за причинените неудобства.

Модернизация на ААНЕ „ЛКНХ Бургас“ – нова форма на заявки

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Колеги,

Във връзка с ускорената модернизация на ААНЕ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД  и с цел осигуряване на по-стриктен контрол при товарене, Ви уведомяваме че от четвъртък, 18.06.2020  в заявките за товарене и експедиция ще бъдат добавени четири нови полета, които трябва да се попълват задължително от Ваша страна.

Полетата са:

  • Регистрационен номер на цистерната;
  • Номер на талон на цистерната;
  • Номер на клетката;
  • Максимален обем на клетката.

 

Необходимо е също и еднократно предоставяне на номер на валидния ADR сертификат за превоз на опасни товари на влекача и цистерната.

Обръщаме внимание, че за момента необходимостта от предоставяне на новата информация се въвежда при експедиране на горива от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Прилагаме новата бланка на заявка – Бланка на Заявка