Модернизация на ААНЕ „ЛКНХ Бургас“ – нова форма на заявки

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Колеги,

Във връзка с ускорената модернизация на ААНЕ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД  и с цел осигуряване на по-стриктен контрол при товарене, Ви уведомяваме че от четвъртък, 18.06.2020  в заявките за товарене и експедиция ще бъдат добавени четири нови полета, които трябва да се попълват задължително от Ваша страна.

Полетата са:

  • Регистрационен номер на цистерната;
  • Номер на талон на цистерната;
  • Номер на клетката;
  • Максимален обем на клетката.

 

Необходимо е също и еднократно предоставяне на номер на валидния ADR сертификат за превоз на опасни товари на влекача и цистерната.

Обръщаме внимание, че за момента необходимостта от предоставяне на новата информация се въвежда при експедиране на горива от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Прилагаме новата бланка на заявка – Бланка на Заявка