Нов формат на заявка за светли горива

Уважаеми, партньори,

От 01.12.2020 г. се въвежда нов формат на заявките за горива.

Старите бланки вече няма да се използват, поради което, моля да се запознаете с новия формат и начина на описване на данните в него.

Форматът на новите заявки съдържа следните полета:

 • Дата на доставкапопълвате дата на експедиция/доставка;
 • Терминал /база/ – избира се номер на база от падащо меню /описани са в sheet „Бази“/
 • Обект код
 • Обект име – местоназначение на горивото
 • Превозвач имеимето на фирмата превозвач;
 • Превозвач ЕИК ЕИК-то на фирмата превозвач;
 • Водач имеимената на шофьора;
 • Водач ЕГНЕГН на шофьора;
 • МПС номерномер на влекач;
 • Талон номер на талон;
 • Цистерна може да не се попълва
 • Гориво кодизбира се видът гориво от падащо меню /описани са в sheet „Горива“/;
 • Гориво количествоколичество на заявеното гориво;
 • От влог – не се попълва;
 • Клетка попълва се само за експедиции от ЛКНХ Бургас;
 • Начин на плащане – не се попълва;
 • Търговско направление – не се попълва;
 • Предназначениеизбира се от падащо меню /описани са в sheet „Предназначение“/.

Пуснатите до момента заявки, ще бъдат обработени във формата, в който са получени.

В случай, че имате допълнителни въпроси или коментари, оставаме на разположение.