Временно преустановяване на експедициите в ЛНХБ на 30.06.2021 г.

Уважаеми Колеги,

Информираме Ви, че във връзка с провеждащата се в момента митническа проверка на ЛНХБ,

утре, Сряда – 30.06.2021г. в 10:30 ч. ще бъде преустановено движението на всички нефтопродукти през точките за контрол, в т.ч. Битум и движението по магистралните тръбопроводи.

Очаквано възстановяване – около 12:30 ч.