Преустановяване експедициите на бензин А-95 Б9 от Бургас

Уважаеми Клиенти, уведомямваме Ви, че поради технически причини временно преустановяваме експедициите на бензин А-95 Б9 от рафинерията в Бургас. За възстановяването им ще ви уведомим своевременно!