Експедиции от база Илиенци

Уважаеми Клиенти, поради технически причини, от настоящия момент временно преустановяваме експедициите на А-100 Б9 от база Илиянци и от площадката на Нефтохим Бургас.

Експедициите на дизелово гориво от база Илиянци са възстановени.