Преустановяване на експедициите на ДГБ6 от ПБ Благоевград

Уважаеми Дами и Господа, считано от този момент, преустановяваме експедициите на ДГБ6 от ПБ Благоевград по технически причини. Експедициите ще бъдат възстановени в петък (03.09.2021).