Преустановяване товаренето на ДГ СР10, ДГ СР10 Б6 и ДГИТТ СР10 от ПБ Русе.

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

От утре, 07.03.2020г., се преустановява товаренето и експедицията на ДГ СР10, ДГ СР10 Б6 и ДГИТТ СР10 от ПБ Русе.

Възможности за товарене и експедиция на ДГ СР10, ДГИТТ-СР10 и ДГ СР Б6, до изчерпване на количествата, ще имате от следните бази:

  • ПСБ Ст. Загора
  • ПСБ Пловдив
  • ПСБ Илиянци
  • ПБ Благоевград
  • ПБ Плевен

За преустановяването на експедициите на ДГ СР10, ДГИТТ-СР10 и ДГ СР Б6 от изброените по-горе бази, ще бъдете уведомявани своевременно.