Преустановяване товаренето на ДГ СР 10 от ПСБ Пловдив

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

От този момент се преустановява товаренето и експедицията на ДГ СР10, ДГ СР10 Б6 и ДГИТТ СР10 от ПСБ Пловдив.

Възможности за товарене и експедиция на ДГ СР10, ДГИТТ-СР10 и ДГ СР Б6, до изчерпване на количествата, ще имате от следните бази:

  • ПСБ Ст. Загора  – ДГ СР10, ДГИТТ-СР10 и ДГ СР Б6
  • ПБ Благоевград – ДГ СР Б6
  • ПБ Плевен – ДГ СР Б6

За преустановяването на експедициите на ДГ СР10, ДГИТТ-СР10 и ДГ СР Б6 от изброените по-горе бази, ще бъдете уведомявани своевременно.

Временно прекъсване на експедиции на ДГЕ5 от Бургас

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

 От 12:00 часа в петък (13.03.2020г.) до 12:00 часа в събота (14.03.2020г.), временно се преустановяват автоекспедициите на мин. ДГ Е5 от Рафинерията в Бургас, поради ремонтни работи на автоналивната естакада.