Възобновяване на експедициите на автомобилен бензин А100 Б9 от ПСБ Илиянци от 06.07.2020 г.

До всички партньори и клиенти на „ЛИТЕКС“ АД

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че от 06-ти понеделник се възобновяват експедициите на автомобилен бензин А100 Б9 от ПСБ Илиянци.