Експедиране на CP-10 горива от база Русе

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че считано от понеделник, 07.12.2020г., можете да заявявате и експедирате следните продукти от база ПСБ Русе:

  • дизелово гориво ДГ СР-10 Б6;
  • дизелово гориво ДГ СР-10;
  • дизелово гориво ДГ СР-10 Б6;
  • газьол за извънпътна техника и трактори СР-10.