Експедиции на ДГ СР-10 Б6, ДГИТТ СР и ДГ СР-10 от ПСБ Пловдив и ПСБ Илиянци

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че считано от утре, 11.12.2020г., можете да заявявате и експедирате дизелово гориво ДГ (СР-10) Б6, ДГИТТ СР-10 и ДГ СР-10 от площадката на ПСБ Пловдив и ПСБ Илиянци