Експедиции на дизелови горива SW от ПСБ Русе

Уважаеми клиенти,

Oт 22.11.2021г. ще могат да се заявяват и експедират от ПСБ Русе Дизелови горива SW (минерални, с биокомпонент) и Газьоли SW с подобрени нискотемпературни характеристики – гранична температура на филтруемост -25°С (+/-2°С).