Експедиции на дизелови горива от ПСБ Пловдив, ПСБ Стара Загора и ПСБ Илиянци

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини временно преустановяваме експедициите на ДГ Е5, ДГ Б6, ДГИТТ, ГПКЦ от ПСБ Пловдив. Очаквано възстановяване на експедициите – понеделник, 29.11.2021, като допълнително ще Ви потвърдим датата.

За времето до понеделник можем да предложим ДГ СР-10 (всички видове) в ПСБ Пловдив, ПСБ Стара Загора и ПСБ Илиянци, като в ПСБ Стара Загора и ПСБ Илиянци остава възможността за експедиции и на ДГ Е5 (всички видове).

Моля да ни извините за причинените неудобства.

Експедиции на Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ СР-10

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че към момента все още не може да се експедира Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ СР-10.

Своевременно ще бъдете уведомени за стартирането на продажбите на тези видове горива.