Експедиции на дизелови горива от ПСБ Пловдив и рафинерията в Бургас

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че днес, поради технологична необходимост, временно ще бъде преустановено товаренето на ДГ СР-10 (всички видове) от ПСБ Пловдив и на ДГ Е5 (всички видове) от площадката на рафинерията в Бургас.

На 07.12.2021 г. от 07:00 часа ще стартира експедирането на ДГ СР Б6 от площадката на рафинерията в Бургас.