Възстановяване на експедиции на дизелови горива

Уважаеми Клиенти,

Уведомяваме Ви, че от днес са възстановени експедициите на ДГ Е5 (всички видове) от ПСБ Стара Загора, ПСБ Пловдив и ПСБ Илиенци.

От ПБ Благоевград и ПБ Плевен са възстановени експедициите на ДБ6.