Преустановяване на експедиции от ПСБ Аспарухово и ПСБ Русе

Уважаеми Клиенти, поради технически причини, временно преустановяваме ескпедициите на дизелови горива от всички видове от ПСБ Аспарухово. Преустановени са и ескпедициите на бензин А-95 Б9 и дизелови горива от всички видове от ПСБ Русе.

Очаквано възобновяване на експедициите и от двете бази – 13.05.2022 (петък), след 12:00 h.

Временно преустановяване на експедициите на дизелови горива от всички видове от ПСБ Аспарухово и бензин А95-био и дизелови горива от всички видове от ПСБ Русе

Поради технически причини временно са преустановени експедициите на дизелови горива от всички видове от ПСБ Аспарухово, бензин А95-био и дизелови горива от всички видове от ПСБ Русе. Очаквано възобновяване на експедициите 13.05.2022 ( петък ), след 12:00.