Преустановяване на експедициите на ДГ CP-10 Б6 от база Плевен

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че от този момент, преустановявамe експедициите на ДГ СР Б6 от база Плевен.

За промяна в обстоятелствата ще ви уведомим своевременно.

Извиняваме се за създадените неудобства !

Временно преустановяване на експедициите на 12.01.2021 в база Варна

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че във връзка с планова профилактика на мрежови връзки от A1, на 12.02.2021 г петролна база Варна ще преустанови работа за периода от 00:00 часа до 06:00 часа.