Временно преустановяване на експедициите на ДГ-Е5, ДГБ6 и ДГИТТ, ДГПКЦ от база Стара Загора

Уважаеми Дами и Господа,

Временно преустановяваме експедициите на ДГ-Е5, ДГБ6 и ДГИТТ, ДГПКЦ от база Стара Загора.

За промяна в обстоятелствата ще ви уведомим своевременно.

Извиняваме се за създадените неудобства!