Временно преустановяване на експедициите на ДГИТТ от база Плевен

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че поради технически причини преустановяваме експедициите на ДГИТТ от база Плевен

Експедициите ще бъдат възстановени на 18.02.2021

Преустановяване на експедициите на СР-10 и производни на СР-10 от ПСБ Пловдив за този сезон

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че от тази сутрин са преустановени експедициите на СР-10 и производни на СР-10 от ПСБ Пловдив за този сезон.