Преустановяване експедициите на ДГ-СР10 от площадката на Нефтохим

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че от 01.03.2021 преустановяваме експедициите на ДГ-СР10 от площадката на Нефтохим, поради края на зимния сезон.